งานแสดงเสื้อผ้า อุบลเมืองแฟชั่นครั้งที่ 2

คืนวันที่ 25 ม.ค. 2556 สมาคมช่างตัดเสื้ออุบลราชธานี ได้จัดงาน อุบลเมืองแฟชั่นครั้งที่ 2 ขึ้น ทีมงานเราได้รับมอบหมายให้บันทึกภาพงานนี้

สามารถดูภาพเพิ่มเติมและติดตามผลงานต่างๆได้ที่

www.facebook.com/ubonmagicphoto

Related posts

Facebook comments:

Leave a Comment