ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญ

วันนี้ผมได้มีโอกาสไปเป็นทั้ง official photogrpher และ sponsor ให้กับงาน “ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญ” นะครับ ใครที่ยังไม่รู้จักจังหวัดอำนาจเจริญก็ลองค้นหาประวัติกันดูตามอินเตอร์เน็ตได้นะครับ

ประวัติของจังหวัดอำนาจเจริญคร่าวๆ

 

จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถานและโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากร ค้นพบและสันนิษฐานไว้ตามหลักฐานทางโบราณคดี(ใบเสมาอายุราว 1000 ปี) และได้ตั้งเป็นเมืองมานานหลายร้อยปี โดยมีการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พร้อมกับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยอำเภออำนาจเจริญ (ปัจจุบันคึออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม และกิ่งอำเภอลืออำนาจ (ปัจจุบันคืออำเภอลืออำนาจ) คำว่าอำนาจเจริญเป็นภาษาเขมร มีความหมายตามตัว คือ อำนาจเจริญ เมืองที่มีสมญานามว่า เมืองข้าวหอมโอชา ถิ่นเสมาพันปี

อ่านประวัติของจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่มเติมที่นี่

ที่มา : http://th.wikipedia.org

 

 

 

 

 

Related posts

Facebook comments:

Leave a Comment