พิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 28 สิงหาคม 2558

พิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 28 สิงหาคม 2558

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://map.longdo.com/p/A10035302

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ (Western University Buriram): ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000, Ban Yang Muang Burirum Buri Ram 31000.

Related posts

Facebook comments:

Leave a Comment