มอบเข็มสถาบัน บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4

 

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ได้มีพิธีมอบเข็มสถาบัน บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับน้องพยาบาลรุ่นที่ 4 ทุกด้วยน่ะครับ

 

UbonMagicPhoto มนต์เสน่ห์แห่การหยุดเวลา
080-3333-911 , 088-1009-019
ให้บริการภ่ายภาพ และ วิดีโอ ครบวงจร ไม่ว่าจะ Wedding Pre-Wedding Event งานรับปริญญา งานเลี้ยงรุ่น งานประเพณี ถ่ายมุมสูง ถ่ายภาพหมู่ 
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์

Related posts

Facebook comments:

Leave a Comment